ورق های فلزی

نحوه تشخیص ضخامت ورق های فلزی – ضخامت ورق های روغنی

نحوه تشخیص ضخامت ورق های فلزی ورق های فلزی روغنی چیست؟ ورق های فلزی روغنی از ورق سیاه تولید می شود. و دارای کربن کمی نسبت به ورق س...

ادامه مطلب

کاربرد ورق روغنی

کاربرد ورق روغنی در صنعت – کاربرد ورق سرد در ساخت اتومبیل

کاربرد ورق روغنی در صنعت مهم ترین کاربرد ورق روغنی یا ورق های سرد در صنعت می‌باشند. در واقع می توان عنوان کرد که بیشترین کاربرد را در...

ادامه مطلب