ورق های فلزی

نحوه تشخیص ضخامت ورق های فلزی – ضخامت ورق های روغنی

نحوه تشخیص ضخامت ورق های فلزی ورق های فلزی روغنی چیست؟ ورق های فلزی روغنی از ورق سیاه تولید می شود. و دارای کربن کمی نسبت به ورق س...

ادامه مطلب