جوش نقطه ای

جوش نقطه ای چیست و کاربرد آن در جوشکاری ورق فلزی؟

کاربرد جوش نقطه ای در جوشکاری ورق‌های فلزی جوش نقطه ای ، یکی از انواع جوشکاری مقاومتی است و از آن به منظور جوشکاری ورق‌ها استفاده می‌ش...

ادامه مطلب